Search
  • Student QR Points

Sekolah Orang Asli Malaysia Yang Pertama Di Dunia Menggunakan Kod QR

Sekolah Kebangsaan Sungai Judah, Pulau Karey, Klang Selangor mencatat sejarah dengan menggunakan kod QR untuk merekod dan meningkatkan penglibatan antara pelajar dan guru.


Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1956 dan ia adalah sekolah orang asli pertama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia mempunyai seramai 130 orang pelajar dan 17 orang guru. Penduduk kampung ini merupakan suku Mahmeri yang dipimpin oleh Tok Batin bernama Daiman Bin Peron.

Kebanyakan sekolah orang asli sangat mementingkan soal syakhsiah pelajar. Sebelum ini, guru terpaksa merekod kelakuan pelajar secara manual yang mengambil masa 4-6 bulan tetapi dengan menggunakan StudentQR, mereka hanya perlu 10 saat untuk mendapatkan laporan. Sistem in menggunakan tekn