top of page

DASAR BAYARAN BALIK DAN PEMBATALAN

Tafsiran dan Definisi

Tafsiran

Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

Untuk tujuan Polisi Pemulangan dan Bayaran Balik ini:

 • (dirujuk sama ada "Syarikat", "Kami", "Kami" atau "Kami" dalam Perjanjian ini) merujuk kepada studentqr.

 • merujuk kepada item yang ditawarkan untuk dijual pada Perkhidmatan.

 • bermaksud permintaan oleh Anda untuk membeli Barangan daripada Kami.

 • merujuk kepada Laman Web.

 • merujuk kepada studentqr, boleh diakses daripada www.studentqr.com

 • bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan.

Hak Pembatalan Pesanan Anda

Anda berhak untuk membatalkan Pesanan Anda dalam masa 7 hari tanpa memberikan sebarang sebab untuk berbuat demikian.

Tarikh akhir untuk membatalkan Pesanan ialah 7 hari dari tarikh Anda menerima Barangan atau pada mana pihak ketiga yang anda lantik, yang bukan pembawa, mengambil milik produk yang dihantar.

 

Untuk melaksanakan hak pembatalan Anda, Anda mesti memaklumkan Kami tentang keputusan anda melalui pernyataan yang jelas. Anda boleh memaklumkan kepada kami keputusan anda dengan:

Melalui e-mel: studentqr@gmail.com

Dengan melawat halaman ini di laman web kami: www.studentqr.com
 

Kami akan membayar balik kepada Anda tidak lewat daripada 14 hari dari hari Kami menerima Barang yang dikembalikan. Kami akan menggunakan cara pembayaran yang sama seperti yang Anda gunakan untuk Pesanan, dan Anda tidak akan dikenakan sebarang bayaran untuk pembayaran balik tersebut.

Syarat untuk Pemulangan
 

Agar Barangan layak untuk dipulangkan, sila pastikan bahawa:

 • Barang telah dibeli dalam 7 hari yang lalu

 • Barangan berada dalam pembungkusan asal

Barangan berikut tidak boleh dikembalikan:

 • Pembekalan Barangan yang dibuat mengikut spesifikasi Anda atau diperibadikan dengan jelas.

 • Bekalan Barang yang mengikut sifatnya tidak sesuai untuk dipulangkan, merosot dengan cepat atau di mana tarikh tamat tempohnya.

 • Pembekalan Barangan yang tidak sesuai untuk dipulangkan atas sebab perlindungan kesihatan atau kebersihan dan telah dibuka selepas penghantaran.

 • Bekalan Barang yang, selepas penghantaran, mengikut sifatnya, tidak dapat dipisahkan dengan barang lain.


Kami berhak untuk menolak pemulangan mana-mana barangan yang tidak memenuhi syarat pemulangan di atas mengikut budi bicara kami sendiri.


Hanya Barangan berharga biasa boleh dikembalikan. Malangnya, Barangan yang dijual tidak boleh dikembalikan. Pengecualian ini mungkin tidak terpakai kepada Anda jika ia tidak dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.

Memulangkan Barang


Anda bertanggungjawab ke atas kos dan risiko memulangkan Barang kepada Kami. Anda hendaklah menghantar Barangan di alamat berikut:

E-28-02, EMPIRE CITY DAMANSARA, JALAN PJU8/1, DAMANSARA PERDANA,47820,PJ SELANGOR

Kami tidak boleh bertanggungjawab ke atas Barangan yang rosak atau hilang dalam penghantaran pulangan. Oleh itu, Kami mengesyorkan perkhidmatan mel yang diinsuranskan dan boleh dikesan. Kami tidak dapat mengeluarkan bayaran balik tanpa penerimaan sebenar Barang atau bukti penghantaran pulangan yang diterima.


Hadiah

Jika Barangan telah ditandakan sebagai hadiah apabila dibeli dan kemudian dihantar terus kepada anda, Anda akan menerima kredit hadiah untuk nilai pemulangan anda. Setelah produk yang dipulangkan diterima, sijil hadiah akan dihantar kepada Anda.

Jika Barangan tidak ditandakan sebagai hadiah semasa dibeli, atau pemberi hadiah telah menghantar Pesanan kepada diri mereka sendiri untuk memberikannya kepada Anda kemudian, Kami akan menghantar bayaran balik kepada pemberi hadiah.
 

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Polisi Pemulangan dan Bayaran Balik kami, sila hubungi kami:

Melalui e-mel: studentqr@gmail.com

Dengan melawat halaman ini di laman web kami: www.studentqr.com

bottom of page