top of page

Mudahnya "Key In" 

PKPIM guna StudentQR

pdpa-badge.png

Pentaksiran Konstruk Pelajar Ikram-Musleh (PKPIM) merupakan sistem penilaian pelajar berasaskan pentaksiran holistik dan 'assessment for learning'. Ia adalah proses penubuhan pelajar secara sistematik dan berterusan tahun.

StudentQR pula ialah satu sistem merekod sahsiah yang terbukti dapat membina karakter pelajar dan pada masa yang sama mengurangkan kadar kelakuan negatif dan isu disiplin di sekolah.

PPKIM 23hb2 TERKINI FA-03.jpg

Keputusan Rekod

Secara "Masa Nyata"

Kini, guru-guru boleh mengisi data PKPIM dengan lebih mudah menggunakan sistem StudentQR Points. Sistem ini terbukti untuk merekod data dengan lebih cepat sebanyak 90% dan ibu-bapa juga boleh mendapatkan keputusan anak-anak secara "real-time". Selain itu, Ikram Musleh juga boleh membuat laporan segera dengan menggunakan sistem ini.

ILUSTRASI PELAJAR ANUGERAH PPKIM 3-01.jp

Pastinya sistem ini sangat menyeronokkan dan para pelajar akan menjadi lebih bersemangat untuk melakukan sahsiah yang baik. Tidak lupa juga, objektif utama sistem ini adalah untuk meningkatkan prestasi sahsiah pelajar.

Laporan lengkap

kepada pihak Ikram Musleh

tangkapan skrin portal guru.png
ppkim 2.JPG

Notifikasi Ibu Bapa

  • Ibu Bapa dan Guru Besar menerima pemberitahuan secara langsung

  • Persediaan mudah dan tidak melibatkan kos!

Pemberitahuan QR POINTS_edited-03.png

Tutorial Video Mengisi Permarkahan PKPIM

bottom of page